Hazugságok birodalma

"A globális birodalmi függés egyébként eleve hazugságtalapzatot hoz létre, hisz a birodalom még a saját létét is tagadja, és összeesküvés-elméletnek minősít minden olyan feltételezést, amely a létezésére irányul. Aki tehát a birodalmi függést módosítani akarja, igen nehéz helyzetbe kerülhet. Lázadásával ugyanis kilép a hazugságok hamis egyezséghálójából, és ez őt kiszolgáltatottá teszi, a birodalom számára pedig igen veszélyes precedenst teremt. Orbán Viktor azért volt kénytelen kilépni ebből az egyezséghálóból, mert a birodalom már kormányzásának első heteiben brutálisan a tudomására hozta, hogy szó sem lehet semmiféle egyezségmódosításról. Pedig Orbán Viktor mindössze annyit kért volna, hogy a birodalom először engedje létrehozni az erőforrásokat, s csak aztán szivattyúzza ki azokat Magyarországról. Így és ezért kényszerült azokra a „nem-ortodox” erőforrás-megtartó megoldásokra, amelyek azonnal kiváltották a birodalom megtorló reakcióit. Paradox módon tehát Orbán Viktor azért vált a birodalom számára „hiteltelenné” mert kilépett a hazugsághálóból, és a birodalom figyelmeztetése szerint csak úgy válhat újra „hitelessé”, ha visszalép oda.

Az Európai Parlament elnökének szavait, miszerint „Orbán úr egy okos ember, de az európaiak sem ostobák”, úgy kell érteni, hogy a birodalom uralmi elitje nem tűri a „disszidálást”, így kíméletlenül megtorol minden elhajlást a hazugságok világától.

Kétségtelen, hogy Orbán Viktornak most rövid távon nem nagyon van más választása, vissza kell térnie a „hazugságkarámba”, mert egyébként a birodalom hisztérikus dühe valóban igen súlyos károkat okozna az országnak. Lázadása azonban így sem volt hiába való, mert számos jel utal rá, a hazugságépítmény falai repedezni látszanak. A globalista média uralma már korántsem olyan megkérdőjelezhetetlen, mint eddig. Ráadásul az egyes lokalitások uralmi elitjei – ellentétben globális gazdáikkal –, formálisan mégis csak rendszeresen ki vannak téve a választói megmérettetésnek. És bár a manipuláció minden létező eszközét bevetik, ám az egyre kifosztottabb, most már létében fenyegetett nyugati középosztályok frusztrációja rohamosan növekszik. Martin Schulznak tehát kétségtelenül igaza van abban, hogy be kell fejezni a kettős beszédet. Most már mindössze az a „jelentéktelen” kérdés maradt, hogy kinek is volna tennivalója a kettős beszéd befejezését illetően. A birodalomnak vagy Orbán Viktornak? És bár most rövid távon kétségtelenül a birodalom javára dől el ez a mérkőzés, ám a világ nem csupán rövid távú összefüggésekre épül. A történelem ugyanis azt látszik igazolni, hogy minden hazugságokra épített birodalom a konstruktőrök fejére omlik. Talán éppen akkor, amikor azt a legkevésbé várják."
Az eredeti: http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/hazugsagok_birodalma.html

Megjegyzések