Az Illuminati és a 300-ak Bizottságának 21 célja

Részlet Dr John Coleman – Összeesküvők hierarchiája: A 300-ak Bizottságának Története című 1992-ben kiadott könyvéből

1. Egy Egy Világkormányt / Új Világrendet létrehozni, egységesített egyház, es pénzügyi rendszerrel az irányításuk alatt. Az Egy Világkormány az 1920/30-as években kezdte megalapítani egyházát, mivel felismertek, hogy az emberben rejlő vallásos hitnek valahogy meg kell nyilvánulnia; ezért felállítottak egy „egyházi” testületet azért, hogy ezt a hitet a kívánt irányba terelje.

2. Előidézni minden nemzeti identitás és büszkeség totális kiirtását, ami az elsődleges tényező volt ahhoz, hogy az Egy Világkormány működhessen.

3. Megtervezni és előidézni a vallás megsemmisítését, legfőképpen a keresztény vallásét; egyetlen, a fent említett saját kreálmányuk kivételével.

4. Annak a képességét megalkotni, hogy minden egyes embert irányítani tudjanak elme-kontrollon keresztül; és amit Zbignew Brzezinski technotronics-nak hívott, ami emberszerű robotokat és egy terror rendszert hozna létre, ami mellett Felix Dzerzinhski Vörös Terrorja gyermeteg játéknak tűnne.

5. Az iparosítás és nukleáris energiatermelés megállítása, amit ők úgy hívnak, hogy „a poszt-indusztriális zéró-növekedésű társadalom”. Kivétel alá esik a számítógép-, és az azt kiszolgáló ipar. A megmaradó amerikai iparágakat áttelepítik olyan országokba, mint pl. Mexikó, ahol a rabszolga-munkaerő korlátlanul hozzáférhető. Ez ténnyé vált a NAFTA (North American Free Trade Agreement – Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény) elfogadásával. Az USA-ban a nem foglalkoztathatók – az ipari leépülés nyomában – vagy ópium-heroin és/vagy kokainfüggők lesznek, vagy a „többlet népesség” felszámolás folyamatának (amit ma Global 2000-ként ismerünk) a statisztikai adataivá válnak. 

6. Ösztönözni, majd végül legalizálni a drogok használatát és a pornográfiát „művészetté” tenni, amely széles körben elfogadottá és végül mindennapossá válik majd.

7. Előidézni nagy városok népességcsökkenését a kambodzsai Pol Pot rezsim által végrehajtott próba alapján. Érdekes megjegyezni, hogy Pol Pot népirtási terveit az USA egyik Club of Rome kutatási alapítványa vázolta fel Thomas Enders magas rangú külügyminisztériumi tisztségviselő felügyeletével. Az is érdekes, hogy a bizottság jelenleg Pol Pot henteseit igyekszik újra hivatalba helyezni Kambodzsában.

8. Elnyomni minden tudományos fejlődést, kivéve azokat, amelyeket az Illuminati hasznosnak ítél. A békés célokra fordított nukleáris energia van leginkább célba véve. Különösképpen gyűlöltek az Illuminati és sajtójuk sakáljai által jelenleg lenézett és kigúnyolt fúziós kísérletek. A fúziós pisztoly kifejlesztése elsöpörné az Illuminati „korlátozott természeti erőforrás” elképzelését. Egy megfelelően alkalmazott fúziós pisztoly korlátlan, eddig még ki nem használt természetes erőforrást adna, akár a legközönségesebb tárgyakból. A fúziós pisztolynak számtalan haszna van, és az emberiség javát szolgálná oly módon, amelyet a nép ma még távolról sem fog fel.

9. Előidézni korlátolt háborúkkal a fejlett országokban, éhséggel és betegségekkel a Harmadik Világ országaiban 2050-ig 3 milliárd ember halálát; emberekét, akiket „hasztalan evőknek” hívnak. A 300-ak Bizottsága (Illuminati) Cyrus Vance-t bízta meg, hogy írjon egy tanulmányt arról, hogyan lehet megvalósítani efféle népirtást. A tanulmány „Global 2000 Jelentés” néven lett elkészítve és a korábbi James Earl Carter Elnök valamint Edwin Muskie, az akkori külügyminiszter fogadták el és engedélyezték a megvalósítását az Egyesült Államok Kormánya nevében. A Global 2000 Jelentés feltételei szerint az USA népességét 100 millióval kell csökkenteni 2050-ig.


10. A nemzet erkölcsi jellemét gyengíteni és a munkás rétegeket lezülleszteni tömeges munkanélküliséggel. Ahogy egyre fogy a munka a Club of Rome általi poszt-indusztriális zéró-növekedési szabályok bevezetésével, a jelentés előre vetíti a munkások demoralizációját és elcsüggesztését, akik az alkoholban és drogokban találnak menedéket. A fiatalságot a rock zenén és kábítószereken keresztül buzdítják a status quo elleni lázadásra, ezzel aláássák, majd végül elpusztítják a családot, mint egységet. Ezzel kapcsolatban a Bizottság a Tavistock Intézetet bízta meg, hogy elkészítse a tervet ennek megvalósításához. Tavistock utasította a Stanford Kutatóközpontot ennek a munkának az elvégzésére Willis Harmon professzor vezetése alatt. Ez a munka később úgy lett ismert, mint az „Aquarian Conspiracy” (Vízöntő Összeesküvés).


11. Megakadályozni mindenhol, hogy az emberek meghatározzák saját sorsukat az által, hogy egyik krízist a másik után kreálják, majd „kezelik” e válságokat. Ez összezavarja és bomlasztja a népességet annyira, hogy – szembesülve a választási lehetőségek sokaságával – tömeges apátiát eredményez. Az USA esetében a válságkezelésre már egy ügynökséget is hivatalba helyeztek. Ezt Szövetségi Válságkezelési Ügynökségnek hívják (Federal Emergency Management Agency – FEMA), melynek létezéséről már 1980-ban beszámoltam.

12. Új kultuszokat bevezetni, és a már működőket felerősíteni, melyekbe beletartoznak a rock zene olyan fenegyerekei, mint a Rolling Stones, és a többi Tavistock által létrehozott rock banda, amely a Beatles-szel kezdődött.

13. A keresztény fundamentalizmus kultuszának folyamatos felépítése, amely John Darby-val, a brit Kelet-Indiai Társaság szolgájával kezdődött, amelyet arra használnak fel, hogy az Izraeli Cionista Államot erősítsék azáltal, hogy a zsidókkal azonosítják magukat az „Isten által kiválasztott nép” mítoszán keresztül; és az által, hogy tekintélyes pénzösszegeket adományoznak tévesen a kereszténységet előmozdítónak hitt vallási ügyeknek.

14. Sürgetni az olyan vallási kultuszok terjedését, mint a Muszlim Testvériség, a Muszlim Fundamentalizmus, a Szikhek; és Jim Jones illetve „Son of Sam” féle elmekontroll kísérleteket végezni.

15. „Vallási felszabadulásról” szóló eszmék terjesztése a világban, hogy aláássa a létező vallásokat, de különösképpen a keresztény vallást. Ez a „Jezsuita Felszabadítási Teológiával” kezdődött, amely véget vetett a Somoza család nicaraguai uralkodásának, és amely ma El Salvadort „polgárháborúval” pusztítja (1972-1992). Costa Rica és Honduras is forradalmi tevékenységekbe keveredett a jezsuiták által.
16. A világgazdaság totális összeomlásának és teljes politikai káosznak az előidézése.
17. Az USA összes kül- és belpolitikai hatalmát átvenni.
18. Teljes támogatást adni olyan nemzetek fölött álló intézményeknek, mint az ENSZ, az IMF, a BIS (Bank of International Settlements), Nemzetközi Bíróság; és amennyire lehetséges a helyi intézményeket minél kevésbé hatékonnyá tenni úgy, hogy azokat fokozatosan megszűntetik vagy pedig az ENSZ köpenye alá hozzák.
19. Behatolni és megdönteni minden kormányt; és belülről elpusztítani az általuk képviselt nemzetek autonómiáját.
20. Terrorista csoportokat szervezni világszerte és tárgyalni a terroristákkal bármilyen terrorhelyzetben.
21. Átvenni az irányítást az amerikai oktatás felett azzal a szándékkal, hogy teljes mértékben romba döntsék.

/Fordította: pg/

Forrás: http://www.infowars.com/21-goals-of-the-illuminati-and-the-committee-of-300/

Megjegyzések