Száz éve robbant ki az első világháború - A Pénzkartell és a Nemzetközi Szabadkőművesség Átrendezi Európát


(...) A francia Poincaré-n kívül, aki különösen sokat tett a világháború kirobbantásáért, a Szazonov-Izvolszki csoportnak is nagy a felelőssége. A szabadkőműves Izvolszki Párizsban a mellét verve dicsekedett, hogy „én csináltam a háborút”. (Je suis le pére de cette guerre - Ennek a háborúnak én vagyok az atyja) Delcassé francia külügyminisztert is nagy felelősség terheli a világháborúért, de II. Vilmos úgy látja, hogy még nagyobb a felelőssége Sir Edward Grey brit külügyminiszternek, mivel ő volt a bekerítési politika szellemi atyja. Így ír erről az egykori német császár az emlékirataiban:

„Arról tájékoztattak, hogy a nemzetközi Nagy-Oriens Páholy politikájának megfelelően fontos erőfeszítések folytak a világháború kirobbantására, amelyet a monarchikus berendezkedésű Központi Hatalmak ellen indítanak. A Nagypáholynak ez a politikája éveken át tartott és mindig szem előtt tartotta kijelölt célját. Ezzel szemben a Német Nagypáholyok, ahogyan ezt elmondották nekem, két kivétellel, amelyekben a nem-német pénzügyi érdekek voltak a meghatározóak, és amelyek titkos kapcsolatban álltak a párizsi Nagy-Orienssel, nem tartottak kapcsolatot a Nagy-Orienssel. Ezek a német páholyok teljes mértékben lojálisak és hűségesek voltak annak a tájékoztatásnak megfelelően, amit egy nagy tiszteletnek örvendő német szabadkőműves adott nekem.

Ő elmagyarázta a nemzetközi szabadkőművesség egész kapcsolatrendszerét, amely eddig az időpontig teljes mértékben ismeretlen volt a számomra. Ő tájékoztatott arról, hogy a Nagy-Oriens fennhatóság alá tartozó páholyok 1917-ben nemzetközi tanácskozást tartottak, amelyet aztán egy konferencia követett Svájcban. Ezen a következő programot fogadták el. Az Osztrák-Magyar Monarchiát fel kell darabolni, demokratizálni kell Németországot, a Habsburg-házat el kell távolítani, a német császárt le kell mondatni, Elzász-Lotharingiát át kell adni Franciaországnak, Galíciát egyesíteni kell Lengyelországgal, fel kell számolni a pápaságot és a katolikus egyházat, végül meg kell szüntetni egész Európában az államvallásokat.” (...)

Megjegyzések