Gondolatok a Brüsszel elleni támadás után.

 A Világban kezdenek a dolgok eldurvulni és kizártnak tartom, hogy a brüsszeli katasztrófa lenne az utolsó, de mégis mi az cél?

Vajon mi volt a célja ennek a terrortámadásnak? Mire fogja használni a Nyugat?...lerohanja Szíriát..? 

Az Európa Unió és a NATO fővárosa elleni támadás mondhatni érthető célpont volt, még jelképes és üzenet szerű is a lakosság részére. Hogy kiknek az üzenete? Jó kérdés.
(van ez a "London ostroma" c. film...ez is véletlen, hogy mostanság játsszák a mozikban?..mindegy csak elgondolkodtam...)

Egy dolgot én észreveszek az eseményekben, hogy Albert Pike kezd kikristályosodni, ...a terv igen régi, az első és második fázis rendben lezajlott, de szerintem a harmadik és egyben a végső fázist módosíthatják a jelen adottságaihoz mérten. Gondolok itt arra, hogy akkoriban két századdal korábban, nem voltak nukleáris fegyvereik sem a cionista világnak, sem pedig a muzulmán világnak, s gondolom egyes illuminati mester sem gondolja jó ötletnek azt, ha ez a két tömb egymásnak ugrik, hiszen azt megszívhatják rendesen.

Szóval elképzelhető, hogy egyesek odafönt az Illuminati páholyban nem akarnak harmadik világháborút, hiszen az nukleáris lenne, viszont Albert Pike nagymesternek nem az volt a terve (amit szerintem magától Lucifertől kapott), hogy lakhatatlanná tegye a bolygót.

A harmadik világháborút megpróbálják így előkészíteni, amint az látjuk: összemossák a két oldalt és egymást lefogják gyengíteni, a fő cél, hogy legyengüljön az ember és a társadalom, hogy végül magába tudja szívni "...az igazi fényt a tiszta luciferi doktrina egyetemes megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre széles körben ismertté válik.


Albert Pike stratégiája viszonylag egyszerűnek mondható. Elképzelése szerint a nemzetközi forradalmi mozgalomnak elő kell készítenie három globális háborút, párhuzamosan három nagyszabású forradalommal. Az első világháborút azért kell megszervezni, hogy az illuminátusok megdöntsék a Romanov dinasztia hatalmát Oroszországban és ebben az országban kipróbálják a hatalom monopolizálásának egy új rendszerét, az ateista kommunizmust. Egy ilyen háborúhoz szükséges volt konfliktus kirobbantására a brit és a német birodalom között. A háború után megszilárdult kommunista rendszer aztán felhasználható további kormányok megdöntésére és az illuminátus hegemónia kibővítésére.

A második világháború kirobbantásához a fasizmus és a politikai cionizmus ellentéteit kell kihasználni. Ennek a háborúnak meg kell semmisítenie a fasizmust, illetve a nácizmust és el kell vezetnie Izrael állam létesítéséhez Palesztinában. A második világháború alatt a nemzetközi kommunizmust meg kell erősíteni, hogy alkalmas legyen a világ sakkban tartására.

Albert Pike elképzelése szerint a harmadik világháborúra azért kerülne sor, hogy megoldja a politikai cionizmus és az iszlám világ közötti konfliktust. A két oldal kölcsönösen kimerítené egymást, és ez előkészítené a háttérerők illuminátus világközpontjának az átfogó és teljes hatalomátvételét.1871. augusztus 15-én Pike azt mondta Mazzininak, hogy a harmadik világháborút követően sor kerül a világtörténelem legnagyobb horderejű változására. Idézzük most Albert Pike saját megfogalmazását abból a Mazzinihoz írott levélből, amely a mai napig megtalálható a londoni British Museum Library-ben a katalogizált levelek között:

"A szabadjára engedett nihilisták és ateisták segítségével olyan félelmetes társadalmi kataklizmát provokálunk, amely szörnyűségében meg fogja mutatni a nemzeteknek az abszolút ateizmus, a barbárság, és a legvéresebb felfordulás hatékonyságát. A polgárok ekkor mindenütt rákényszerülnek, hogy védelmezzék önmagukat a forradalmárok kisebbsége ellen, és meg fogják semmisíteni a civilizáció lerombolóit.

 A többség, amelynek istenhívő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad, kiábrándul a kereszténységből. Ezek a kiábrándult keresztények - vágyódva egy ideálért, de nem tudva hová forduljanak imádatukkal - el fogják fogadni az igazi fényt a tiszta luciferi doktrina egyetemes megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre széles körben ismertté válik. 

Ez a megvilágosodás annak az általános mozgalomnak lesz az eredménye, amely a kereszténység és az ateizmus lerombolását vagy elpusztítását fogja követni, amelyek egyidejűleg lesznek legyőzve és megsemmisítve."

Megjegyzések