Apokalipszishívő szekták árnyékában a világ. Mi is lehet ez az Iszlám Állam?

Az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet Dabiq című angol nyelvű propagandamagazinjának legfrissebb számából arra lehet következtetni, hogy a szervezet valójában egy apokalipszishívő szekta, amely azért üzen hadat mindenkinek, aki nem közülük való, hogy előbbre hozza a világvégét - derül ki a CNN szerdai elemzéséből.

Az Iszlám Állam kikiáltása óta a terrorcsoport egyre több ellenséget teremtett magának, tekintet nélkül arra, hogy azok, akiket megtámad, keresztény vagy iszlám vallásúak. Az elemzés szerint a probléma ott kezdődik, hogy racionális szervezetként tekintenek az IÁ-ra, de ahogy a magazinban írottakból kiderül, a terrorszervezet egy apokalipszishívő szekta, amely abban hisz, hogy a világvége közel van, és csak felgyorsítja annak bekövetkeztét.


Bibi Netanyahu az ENSZ előtti felszólalásában az iráni vezetőket azzal vádolta, hogy a szentírásaikban szerepel egy nagy háború, amit politikai ügyeskedéssel szeretnének kirobbantani, hogy beköszöntsön az iszlám új világrendje. 

Nos, erről egy közmondás jutott az eszembe, így szól: bagoly mondja verébnek. Részlet Drábik János: "Örvénylés" c. könyvből: Ch. J. Bjerknes, aki büszke norvég-zsidó származására, "The Jewish Genocide of Armenian Christians" (Az örmény keresztények zsidó népirtása) címmel 575 oldalas dokumentumkötetet írt (először 2006-ban, másodszor 2007-ben jelent meg az Egyesült Államokban) a Sabbatai Zevi követői által inspirált örmény népirtásról. 

Bjerknes azt állítja, hogy napjainkban a sabbatai-frankista kultusz hívei ellenőrzik a zsidó szervezeteket, beleértve a cionista világszervezetet, és a szabadkőművességet is. Már részletesen ismertettük, hogy ennek a zsidó vallási-kultusznak a megalapítója Sabbatai Zevi (1626-1676), későbbi vezetője pedig Jacob Frank (1726-1791) volt. Ennek az irányzatnak a követői messiásnak tartották Sabbatait. 

A Sabbatai-kultusz követői szerint az ő messiásuk lelke tovább vándorolt a Rothschild dinasztiához, és most már e dinasztiának az élén álló elsőszülött személyek tekintendők "a zsidók királyának". 

A sabbatai-frankista messianizmus rendszere szerint a megváltás, vagyis megmentés a kárhozattól, csak valamennyi zsidó két harmadának a feláldozása útján lehetséges, valamint az emberiség többi részének az elpusztításával, illetve szolgaságba taszításával. Bjerknes meggyőződése szerint ez a morbid hit az, amely a történelmet a háttérből irányító erőket motiválja. Ez a fanatikus hit húzódik meg a háborúk és az egy központból irányított világ megteremtésére törő stratégia mögött. A sabbatai-frankisták hite szerint királyuk történelmi küldetése, hogy helyreállítsa a zsidók nemzeti otthonát Izraelben, és megvalósítsa a kiválasztott nép uralmát a nem zsidók felett.

 E fanatikus zsidó hitvallás követői szerint a messiás nem jelenik meg addig, amíg a világ nem adja meg magát a gonosznak, ezért mindent elkövetnek, hogy ezt önbeteljesítő próféciává tegyék. 

Ezért a gonosz valójában jó, mert a végső jó beteljesedését segíti elő. Bjerknes ezt a hitet és világstratégiát az "emberiség elleni zsidó háborúnak" nevezi. Nyomatékosan hangsúlyozni kell, hogy Bjerknes a "zsidó" megjelölés alatt a sabbatai-frankista szekta tagjait érti, akik egyszerre forrófejű fanatikusok és hidegfejű, racionális pragmatisták. A sabbatai-frankista hálózat tagjai gyakran keresztényeknek vagy mohamedánoknak adják ki magukat, és így hatolnak be a nem-zsidó társadalom minden rétegébe.

 A sabbatai-frankista messianizmus rendszere szerint a megváltás, vagyis megmentés a kárhozattól, csak valamennyi zsidó két harmadának a feláldozása útján lehetséges, valamint az emberiség többi részének az elpusztításával, illetve szolgaságba taszításával. Bjerknes meggyőződése szerint ez a morbid hit az, amely a történelmet a háttérből irányító erőket motiválja. Ez a fanatikus hit húzódik meg a háborúk és az egy központból irányított világ megteremtésére törő stratégia mögött. 

A sabbatai-frankisták hite szerint királyuk történelmi küldetése, hogy helyreállítsa a zsidók nemzeti otthonát Izraelben, és megvalósítsa a kiválasztott nép uralmát a nem zsidók felett.

MÉG TÖBB ANYAG:


Szerintem ezzel az ISIS fegyveresekkel akarják beteljesíteni a keresztény világ pusztulását.


A magazin címe a szíriai Dabik városra utal, ahol Mohamed próféta megjósolta az iszlám hadainak Róma feletti győzelmét, amely elhozza az idők végét és az igaz iszlám eljövetelét. A terrorszervezet tagjai a nyugati, többségükben keresztény vallású hatalmakat mind „Rómának” nevezik, utalva a világ vallási felosztottságára.
Az Iszlám Állam értelmezésében valaki vagy az ő oldalukon, vagy a hitetlenekén áll. „Amint a világ a dabiki nagy csata irányába tart, az események puszta megfigyelésének lehetősége elveszett” – áll a lapban.

 A muszlimok el fogják hagyni otthonaikat, hogy a Kalifátus területén éljenek, a külföldön élő muszlimokat a Nyugat először elkülöníti, majd a kereszténység és demokrácia igájába taszítja őket – írják.
Mikor 2014 novemberében meggyilkolták az amerikai Peter Kassig segélymunkást, az Iszlám Állam maszkos hóhérja azt mondta: „eltemetjük az első keresztest Dabikban és lelkesen várjuk, hogy a hadseregetek többi tagja is megérkezzen”. A szélsőségesek Dabik nyugati invázióját akarják kiprovokálni, hogy ezáltal megvalósuljon a próféta jövendölése – értékel a CNN.

A felvételen a terroristák egyértelműen Európát jelölik ki a következő célpontként, egyikük a tengerre mutatva azt mondja: „Allah engedelmével leigázzuk Rómát”.Növekvő terror Líbiában

Megjegyzések